Tạo website theo yêu cầu

Tạo website để khẳng định thương hiệu, quảng bá sản phẩm,... của mình một cách dễ dàng, nhanh chóng chỉ từ 890k .

CHỌN GÓI NGAY

Tạo website theo lĩnh vực hoạt động

Khởi tạo website theo lĩnh vực hoạt động của bạn.

Website giới thiệu

Giới thiệu công ty, doanh nghiệp của bạn thông qua website hết sức đơn giản.

Kênh bán hàng

Website quản lí cửa hàng, bán hàng, giỏ hàng cũng như doanh thu cửa hàng.

Lưu trữ dữ liệu

Website lưu trữ tài liệu, ảnh, video.

Trang thống kê, phân tích

Thống kê, phân tích các dữ liệu đầu vào theo yêu cầu.

Tại sao nên chọn YCR Web

Nhanh chóng: Xây dựng website của bạn với thời gian nhanh nhất.

Đầy đủ hỗ trợ: Được hỗ trợ và tư vẫn mọi vấn đề trong quá trình tạo dựng website.

Giá phải chăng: Giá cả website theo đúng nhu cầu.